Nej det får du inte. Om du blir underkänd och/eller blir avvisad från banan, så är avgiften förverkad.
Skid-Car gör det möjligt att dynamiskt ändra friktionen mellan bilens hjul och vägbanan under körning. Vattenplaning, isfläckar, över- eller understyrning är exempel på manöverprov som möjliggörs med hjälp av Skid-Car. En hydraulisk lyftanordning reglerar de fyra, på ramen monterade pivåhjulen. Konstruktionen gör det möjligt att simulera hur en fram- eller bakhjulsdriven bil uppför sig på halt underlag. Via manöverpanelen kan man under körning ställa in olika friktion fram och bak eller på höger respektive vänster sida för att simulera olika situationer. Skid-Car är godkänd av Transportstyrelsen för grundutbildning och används idag av många halkbanor och körskolor i Sverige.
Riskutbildningen Del 2 tar c:a 3,5 timmar och innehåller förutom praktik på bana även teoridelar och upplevelser i säkerhetshall och lektionssal.
Ja, vi kör med automatväxlade bilar.
Det är visserligen inte ett prov som du ska genomföra utan en utbildning. Men du måste av utbildnings- och säkerhetsskäl, vara duktig på att köra bil, för att kunna uppnå de mål utbildningen (Transportstyrelsens kursplan) kräver. Svaret på frågan blir ja man kan bli underkänd exempelvis om man inte kan förstå det svenska språket eller om man inte kan manövrera bilen.
Du bokar och betalar on-line här på halkbanalangsele.se. Läs vidare under fliken Boka tid
Riskutbildning 2 kostar 2 600 kronor.
Nej. Vi hanterar inte kontanter eller kort på plats. All bokning och betalning sker här på sidan.
Avbokning kan inte göras endast ombokning och den skall göras senast en vecka före utbildningens start. Om ombokningen görs senare så debiteras hela avgiften. Vid akut sjukdom där läkarintyg kan uppvisas får ny tid bokas utan kostnad.
Det finns inga intyg längre. Du blir numera rapporterad digitalt till transportstyrelsen direkt efter genomförd och godkänd Riskutbildning enligt Vägverkets föreskrifter.
Ja, alla som gör kunskapsprov från 1 september 2008 ska ha genomfört sin riskutbildning. Du ska alltså vara så gott som klar med din körutbildning du måste kunna köra obehindrat och självständigt, i både stads- och landsvägstrafik. Du ska ha fyllt 17 år innan du får genomföra den praktiska deleln av din riskutbildning på Långsele Trafikövningsplats.
Din riskutbildning är giltig i fem år eller tills du har klarat din uppkörning och körkortet blivit utfärdat. Blir du av med ditt körkort och behöver göra ett nytt förarprov måste du göra om både riskutbildning del 1 och del 2. Vill du läsa mer om giltighet, undantag m.m. klicka här.
Enligt Vägverkets föreskrift ansvarar den som är lärare vid utbildningen för att en identitetskontroll sker. Identitetskontrollen ska utföras av läraren före påbörjad utbildning. Kraven i föreskriften finns för att säkerställa kursdeltagarens identitet innan rapportering till Transportstyrelsen sker.

Elev som inte kan uppvisa legitimation vid utbildningsstart får därför inte genomföra utbildningen, men erbjuds istället att kostnadsfritt boka om tiden.

Till utbildningstillfället är det därför viktigt att ta med en godkänd legitimation. Som godkänd legitimation räknas:

  • Pass
  • Körkort
  • Annan legitimation som är försett med välliknande foto

Legitimationen får inte vara skriven med ett annat alfabet än det svenska. Föräldrar samt mor- och farföräldrar kan legitimera sina barn. Makar kan legitimera varandra. Legitimering som ”känd” kan accepteras om personen är välkänd för läraren på Långsele Trafikövningsplats

Innan utbildningen på banan startar så genomförs det ett alkotest i form av ett utandningsprov. Provet går till på så vis att varje kursdeltagare får blåsa i ett testinstrument. Instrumentet visar om det förekommer alkohol i blodet eller ej.
Om en kursdeltagare blåser ett positivt test så avbryts dennes utbildning och kursavgiften är förverkad.

Mätinstrumenten som används på Långsele Trafikövningsplats är av typen Foxguard Alkolås. Testinstrumenten servas och testas regelbundet.

The entire course will be held in Swedish. It is important that you bring an interpreter if you feel unsure about the Swedish language.

Riskutbildning 2 sker i grupp och på svenska. Därför är det viktigt att du som är osäker på svenska tar med dig någon som kan översätta åt dig under hela utbildningen. Detta ansvarar du själv för.
Den som är tolk får inte vara elev samtidigt. Endast en elev per tolk.

Av utrymmesskäl kan vi endast ta emot ett visst antal tolkar per utbildningstillfälle när det gäller Riskutbildning del 2. Därför behöver du meddela oss om du tar med dig en tolk. Det gör du via e-post info@halkbananlangsele.se

Har du inte tillräckliga kunskaper i svenska och därför har svårt att följa med i undervisningen kommer läraren att avbryta din utbildning. Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad.